3/2009. (II.12.) sz.rendelete a luxusadóról szóló 3/2009 (III.31.) Ör. sz. rendelet hatályon kivül helyezéséről

 
 
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (II. 12.) rendelete a luxusadóról szóló 3/2006. (III. 31.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
Páhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló (Ötv.)
többször módosított 1990. évi LXV. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
1.§
 
Páhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB. Sz. döntésének megfelelően- hatályon kívül helyezi az önkormányzat luxusadóról szóló 3/2006. (III.31.) Ör. sz. rendeletét.
 
2.§
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. december 16-ig visszamenőleg a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 Oroszi István                                                                BukrosNoémi Linda
 polgármester                                                                        jegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetve:
2009. február 12.
 
……………………………….
Bukros Noémi Linda              
            jegyző