1/2009. (II. 12.) rendelete 2008. év költségvetés módosításáról

 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II. 12.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésről szóló többször módosított 2/2008. (II. 14.) ÖR. sz. rendeletének módosítása
 
 
Páhi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§ és 74.§-a alapján a Páhi Község 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.14.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
 
 
1.§
 
A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„3.§ (1) A képviselő-testület Páhi Község 2008. évi költségvetését
               151 026 000 Ft bevétellel
               151 026 000 Ft kiadással
               állapítja meg.”
 
2.§
 
A Rendelet 1., 2., 3., számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., számú melléklete lép.
 
 
3.§
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
 
Oroszi István                                                                              Bukros Noémi Linda
 polgármester                                                                                           jegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetve:
 
2009. február 12.
 
……………………..
Bukros Noémi Linda
          jegyző