12/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról