7/2012. (V.24.) ö.r. az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete

Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.02.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Páhi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

 

 1.§

(1)               Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2.§ A Képviselő-testület Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése

- tárgyévi bevételi összegét:                        117.611.000.- Ft-ban

- előző évi pénzmaradványát:                      51.401.000 .-Ft-ban

 

bevételi főösszegét:                    169.012.000.- Ft-ban;

 

- tárgyévi kiadási összegét:                          120.625.000.- Ft-ban

- hiányt:                                                          3.014.000.- Ft-ban

- tartalékát:                                                  48.387.000.- Ft-ban

 

kiadási főösszegét:                      169.012.000.- Ft-ban

 

 

állapítja meg.”

 

 

(2)               A Rendelet 1., 2., 3., 4.  számú melléklete, valamint 1. számú kimutatás helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete, valamint 1. számú kimutatása  lép.

 

2.§

 

Ez a rendelet 2012. május 26. napján lép hatályba, és 2012. május 27. napján hatályát veszti.

 

 

 

(:Oroszi István:)                                                                     (:Bukros Noémi Linda :)

   polgármester                                                                                               jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:

 

2012. május 25.

 

……………………………………

(:Bukros Noémi Linda:)

           jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CsatolmányMéret
7 rendelet kompatibilis mód.doc484 KB