2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete ingatlandulajdonosoknál keletkező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékezelési közszolgáltatásról

 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2003. (III.31.) ÖR. számú rendelet módosításáról
 
 
 
Páhi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2003. (III.31.) ÖR. számú rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
 
1.§
 
(1)   A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
 
 
(2)   Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2003. (III.31.) ÖR. számú rendelet módosításáról hatályon kívül helyezi.
 
2.§
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
 
 
 
 
 
(:Oroszi István:) sk.                                                       (:Bukros Noémi Linda :) sk.
  polgármester                                                                            jegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént:
2012. február 3.
 
 
 
……………………………………
Bukros Noémi Linda
           jegyző
 
 
 
 
 
 
2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelet melléklete
 
 
 
A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei ÁFA nélkül
 
Lakossági szolgáltatás esetén:
Az elszállított hulladéktérfogat szerint a használt gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, mely magában foglalja a hulladéklerakási és ártalmatlanítási díjat is:
 
 

MEGNEVEZÉS

ÁFA nélkül
 

80 l-es gyűjtőedényzetben, edénybiztosítás nélkül

245.- Ft

110-120 l-es gyűjtőedényzetben, edénybiztosítás nélkül

274.- Ft

110-120 l-es gyűjtőedényzetben, edénybiztosítással

303.- Ft

240 l-es gyűjtőedényzetben, edénybiztosítás nélkül

533.- Ft

240 l-es gyűjtőedényzetben, edénybiztosítással

615.- Ft