1/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.02) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.07.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
 
 
Páhi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.07.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
 
 
 
 1.§.
 
(1)     A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2.§.(1) A Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
 
- bevételi főösszegét:        220.830.000.- Ft
- kiadási főösszegét:        220.830.000.- Ft
 
állapítja meg.”
 
 
 
(2)     A Rendelet 1., 2.,3., 4.,5., számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2.,3., 4.,5., számú melléklete lép.
 
 
2.§.
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
(:Oroszi István:) sk.                                                                                   (:Bukros Noémi Linda :) sk.
   polgármester                                                                                                         jegyző
 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént:
 
2012. február 3.
 
 
……………………………………
Bukros Noémi Linda
           jegyző
 
 

CsatolmányMéret
MELLÉKLET 1.doc523 KB